‫رویداد‬ ‫علمی‬ ‫زیمان‬

‫طی‬‫ سال های‬ ‫اخیر‬ ‫فعالیت های‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫ترویجی‬ ‫ستاد‬ ‫توسعه‬ ‫زیست‬ ‫فناوری‬ ‫منجر‬ ‫به‬ ‫آشنایی‬ ‫بخشی‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫آموزان‬ ‫علاقه‬‌‫مند‬‫به این‬ ‫حوزه‬ ‫گردیده‬ ‫است‬.

برای مطالعه و آگاهی از شیوه‌نامه رویداد علمی زیمان کلیک کنید.

لطفاً پاسخنامه مسابقه زیمان متوسطه۱، را حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۷ آبان ماه به پژوهش سرای فارابی ارسال گردد.

? تنها ۴ نفر برای شرکت در مرحله حضوری استان (۲و۳ آذرماه) انتخاب می‌شوند.