برنامه آزمون‌های میانی نوبت اول ۳-۱۴۰۲

آزمون‌ها در اولین ساعت درسی برگزار می‌گردد و پس از آن کلاس‌های درس برقرار می‌باشد.

آزمون‌ها رأس ساعت ۷:۰۵ صبح آغاز خواهد شد.

روز تاریخ هفتم هشتم نهم
سه‌شنبه۱۴۰۲/۰۸/۲۳هندسهفیزیکفیزیک
چهارشنبه۱۴۰۲/۰۸/۲۴زیست‌شناسیزیست‌شناسیزیست‌و زمین‌شناسی
شنبه۱۴۰۲/۰۸/۲۷حسابحسابریاضی‌آ
یک‌شنبه۱۴۰۲/۰۸/۲۸ادبیات‌فارسیادبیات‌فارسیادبیات‌فارسی
سه‌شنبه۱۴۰۲/۰۸/۳۰فیزیکهندسهریاضی‌ب