زمان برگزاری کلاس‌های پویش سال تحصیلی ۳-۱۴۰۲

کلاس‌های پویش امسال در روزهای دوشنبه و پنجشنبه در مدرسه به صورت حضوری برگزار می‌شود. در نمودار زیر ساعات برگزاری آنها، نشان داده شده است.

همانگونه که مشاهده می‌کنید:

  • هر دانش آموز در هفته، ۸ زنگ پویشی دارد.
  • در هر زنگ برداشتن یک کلاس الزامی است.
  • روزهای دوشنبه و پنجشنبه بعد از ظهر مدرسه تعطیل است.

ترم پاییز

  • آغاز: دوشنبه ۳ مهر ماه
  • پایان: پنجشنبه ۷ دی ماه
ترم بهار
  • آغاز: دوشنبه ۹ بهمن ماه
  • پایان: پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه