پویش

نیازسنجی کلاس‌های پویش ترم بهار ۱۴۰۲

کلاس‌های پویش جای خوبی برای پرورش استعدادها و علاقه‌های شماست؟ اگر ما دقیقاً بدانیم به چه کلاس‌هایی بیشتر علاقه‌مند هستید، می‌توانیم برنامه مطلوب‌تری را در پویش ارائه کنیم.

نیازسنجی کلاس‌های پویش برای ترم پاییز ۱۴۰۲-۱۴۰۱

آیا می‌دانی پویش جای خوبی برای پرورش استعدادها و علاقه‌های توست؟ اگر ما بدانیم به چه کلاس‌هایی بیشتر علاقه‌مندی، می‌توانیم برنامه بهتری برای پویش ارائه کنیم.