برنامه شنبه ۱ بهمن

با توجه به غیر حضوری شدن فعالیت‌های مدرسه، برنامه دروس صبح و پویش به شرح زیر است.

جدول برنامه دروس صبح

کلاس‌های صبح به صورت ترکیبی از همزمان (زنده) و غیرهمزمان(محتوا) برگزار خواهد شد. دانش آموزان باید به صفحه دروس مربوطه در سامانه درس افزار مراجعه کرده و فعالیت‌های ارائه شده را انجام دهند.

دروس غیر همزمان (محتوا) تا ساعت ۹ روی سایت آپلود خواهد شد.

آزمون پایانی نوبت اول فردا پایه هفتم ادبیات فارسی، پایه هشتم ادبیات فارسی و املا می‌باشد.

آزمون‌های غیرحضوری مطابق جدول زیر آغاز شده و از ساعت ۰۹:۱۵ نیز کلاس‌های همزمان (زنده) آن روز طبق برنامه‌ی هر روز دایر خواهد بود.

پایهساعت
نهم۰۷:۲۰
هشتم۰۷:۳۰
هفتم۰۷:۴۰

پایه هفتم

جدول کلاس همزمان (زنده)

ساعتالفبج
۹:۱۵ – ۱۰:۰۰بیایید فکر کنیمفیزیکحساب
۱۰:۱۵ – ۱۱:۰۰فیزیکحساببیایید فکر کنیم
۱۱:۱۵ – ۱۲:۰۰حساببیایید فکر کنیمفیزیک

۱۲:۰۰ – ۱۴:۱۰ : نماز، ناهار و استراحت ? ? ?

پایه هشتم

  • دروس فیزیک، نگارش و راز من به صورت غیر همزمان (محتوا) ارائه خواهد شد.

۱۲:۰۰ – ۱۴:۱۰ : نماز، ناهار و استراحت ? ? ?

پایه نهم

جدول کلاس همزمان (زنده)

ساعتالفبج
۹:۱۵ – ۱۰:۰۰زیست شناسیفیزیکریاضی ب
۱۰:۱۵ – ۱۱:۰۰فیزیکریاضی بزیست شناسی
۱۱:۱۵ – ۱۲:۰۰ریاضی بزیست شناسیفیزیک

۱۲:۰۰ – ۱۴:۱۰ : نماز، ناهار و استراحت ? ? ?

جدول برنامه دروس پویش

کلاس‌های همزمان پویش در زمان مقرر (ساعت ۱۴:۱۵تا ۱۵:۱۵ و ۱۵:۳۰تا۱۶:۳۰) برگزار می‌شود.

برای شرکت در کلاس به درس مربوطه مراجعه کرده و به بیگ‌بلوباتن وارد شوید.

زنگ اول

کلاسمربی / جناب آقایفعالیت
Eng EL3-Aحبیبیهمزمان
بیایید فکر کنیم۲-Aمیرباقریهمزمان
بیایید فکر کنیم۳میرباقریهمزمان
درون قابجمالی فردهمزمان
دکورسازی۱سروری و نبویهمزمان
سازه‌های بتنیگرسوییهمزمان
شعرانه-Aرضائیهمزمان
طراحی با مداد-Aحاجی قاسمهمزمان
تابلو نقش برجسته۱-Aدست افکنهمزمان
JavaScriptبهنودیهمزمان
آمادگی دفاعیسلحشورهمزمان
He will come 1-Aدقتیتشکیل نمی‌شود
والیبال-Aخسرویتشکیل نمی‌شود
بسکتبال-Aفرخی، احمدتشکیل نمی‌شود
شنا-Aدوستار و علی‌تقویتشکیل نمی‌شود

زنگ دوم

کلاسمربی / جناب آقایفعالیت
Eng EL3-Bحبیبیهمزمان
بیایید فکر کنیم۲-Bمیرباقریهمزمان
بیایید فکر کنیم۴میرباقریهمزمان
سرگرمی‌های فیزیکمجدیهمزمان
حمله خوانیرضائیهمزمان
ریاضی پیشرفتهفرمدهمزمان
ذهن خلاقموسوی رادهمزمان
رنگ روغنحاجی قاسمهمزمان
تابلو نقش برجسته۲دست افکنهمزمان
آمادگی دفاعیسلحشورهمزمان
He will come 2-Aدقتیتشکیل نمی‌شود
پینگ پنگ-Aسعیدیانتشکیل نمی‌شود
بسکتبال-Bفرخی، احمدتشکیل نمی‌شود
والیبال-Eخسرویتشکیل نمی‌شود
شنا-Aدوستار و علی‌تقویتشکیل نمی‌شود