مسابقات سالانه پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی امسال هم مانند چند سال اخیر مسابقاتی را در چند محور اصلی برای دانش آموزان برگزار می کند.

هر کدام از محورها شامل تعدادی مسابقه است که برخی از آنها جهت مقطع متوسطه اول در نظر گرفته شده است.

این مسابقات به ترتیب در سطح منطقه ای، استانی و کشوری برگزار می‌گردد.

از دانش آموزان علاقه‌مند به این رویداد جذاب دعوت می‌شود که به صورت فعال در آن شرکت کنند.

محورهای اصلی مسابقات عبارتند از :

شیوه نامهشیوه نامهشیوه نامهشیوه نامه
شیوه نامهشیوه نامهشیوه نامهشیوه نامه
شیوه نامه

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و اخبار مربوط به فعالیت‌های پژوهش سراها به کانال شاد مراجعه فرمایید.

در صورتیکه تصمیم به شرکت در این مسابقات گرفته‌اید، به جناب آقای نائب در مرکز علوم مراجعه نمایید.