پنجشنبه ۳۰ آذر

با توجه به غیر حضوری شدن فعالیت‌های مدرسه، برنامه دروس رسمی به شرح زیر است.

برنامه کلاس‌های پویش

کلیه کلاس‌های زبان به صورت زنده در محیط بیگ‌بلوباتن در سامانه درس افزار، در صفحه درس مربوطه برگزار خواهد شد.
برای کلاس‌های غیر همزمان (محتوایی) دانش آموزان به صفحه دروس ‌شان در سامانه درس افزار مراجعه کرده و فعالیت‌‌های مربوطه را مشاهده کرده و انجام دهند.

راهنما
سبز : به صورت زنده برگزار می‌شود
آبی:  محتوایی قرار داده می‌شود
خاکستری: تشکیل نمی‌شود

* * * * * * * * * * * *

زنگ اول ۸:۰۰ تا ۹:۰۰

 • دروس زبان انگلیسی در ۵ گروه (جناب آقایان :گیاهپور، کربلایی، بهاری، طیبی، حبیبی)
 • He will come1 (جناب آقای علی تقوی)
 • کارگاه سیارات (جناب آقای غلام نژاد)
 • تفکر علمی (جناب آقای ارتگلی)
 • الکترونیک۲ (جناب آقای سیفی)
 • BLENDER (جناب آقای عسگری)
 • JavaScript (جناب آقای بهنودی)
 • خوشنویسی نستعلیق قلم درشت (جناب آقای فرخی)
 • خورشید و ستارگان (جناب آقای ستاری)
 • بسته بندی صنعتی (جناب آقای کراچیان)
 • والیبال (جناب آقای پوست شور)
 • پل ماکارونی (جناب آقای کیان)
 • ویترای (جناب آقای اهری زاده)
 • بسکتبال (جناب آقای فرخی)
 • تذهیب (جناب آقای سیمین)
 • شنا (جناب آقای غضنفری)

زنگ دوم ۹:۱۵ تا ۱۰:۱۵

 • دروس زبان انگلیسی در ۶ گروه (جناب آقایان : بهاری، طیبی، حبیبی، جعفریان، عظیمی، نوری)
 • کارآگاه تاریخ (جناب آقای گیاهپور)
 • ذهن خلاق (جناب آقای موسوی راد)
 • داستان اقتصاد (جناب آقای عسگری)
 • Arduino (جناب آقای موحدی مرام)
 • دنیای درمان (جناب آقای اسبقی)
 • شنا (جناب آقای غضنفری)
 • تذهیب (جناب آقای سیمین)
 • فوتبال (جناب آقای احمدلو)
 • شنا (جناب آقای علی تقوی)
 • دکور سازی۱ (جناب آقای نبوی) 
 • ساخت ماکت۱ (جناب آقای کیان)
 • پینگ پنگ (جناب آقای میرزاحسینیان)
 • فلزکاری مدرن (جناب آقای کراچیان)
 • سفال کتیبه ای (جناب آقای اهری زاده)
 • نمایش – ویژه مبعث (جناب آقای فرخی)
 • نجوم مدرن و گرانش (جناب آقای ستاری)

زنگ سوم ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰

 • دروس زبان انگلیسی در ۶ گروه (جناب آقایان : بهاری، طیبی، حبیبی، جعفریان، عظیمی، نوری)
 • رازهای گرافیک (جناب آقای باقرنژاد)
 • He will come1 (جناب آقای سیمین)
 • کارآگاه تاریخ (جناب آقای گیاهپور)
 • داستان اقتصاد (جناب آقای عسگری)
 • رفتارهای جانوران (جناب آقای اسبقی)
 • شنا (جناب آقایان علی تقوی و هزاوه)
 • اینترنت اشیا (جناب آقای موحدی مرام)
 • کای روبات (جناب آقای کبیری)
 • پل ماکارونی (جناب آقای نبوی)
 • هواپیما مدل (جناب آقای باقری)
 • طراحی با کاشی (جناب آقای اهری زاده)
 • معرق (جناب آقای شمس خو)
 • فوتبال (جناب آقای احمدلو)
 • والیبال (جناب آقای پوست شور)
 • پینگ پنگ (جناب آقایان سعیدیان و میرزاحسینیان)
 • شنا (جناب آقایان هزاوه و شجاعی)

زنگ چهارم ۱۱:۴۵ تا ۱۲:۴۵

 • دروس زبان انگلیسی در ۶ گروه (جناب آقایان : بهاری، طیبی، حبیبی، جعفریان، عظیمی، نوری)
 • رازهای گرافیک (جناب آقای باقرنژاد)
 • He will come2 (جناب آقایان سیمین و علی تقوی)
 • پیکارگران بدن (جناب آقای اسبقی)
 • بلاکچین (جناب آقای عسگری)
 • نیکچاپ (جناب آقای باقری)
 • بسکتبال (جناب آقای فرخی)
 • معرق (جناب آقای شمس خو)
 • والیبال (جناب آقای پوست شور)
 • شنا (جناب آقایان هزاوه و شجاعی)
 • الکترونیک۱ (جناب آقای موحدی مرام)
 • راکت مدل مقدماتی (جناب آقای کبیری)
 • سرگرمی های فیزیک (جناب آقای رحمتی)
 • خوشنویسی شکسته۱ (جناب آقای اهری زاده)
 • پینگ پنگ (جناب آقایان سعیدیان و میرزاحسینیان)