پویش تابستان ۱۴۰۲

برنامه فعالیت‌های تابستانی روز‌های زوج و فرد به شرح زیر است.

کلاس‌های تابستانی روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) در مدرسه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۰۰، شامل ۱۴ جلسه کلاس‌های زبان ترمیک، هنری و کارگاهی می‌باشد.

  • شروع: دوشنبه ۵ تیر ماه
  • پایان: شنبه ۲۸ مرداد ماه
  • شنبه ۳۱ تیر، ۲ و ۴ مرداد ماه کلاس‌ها تعطیل می‌باشند.
  • کلاس‌های زبان ترمیک شنبه‌ها به صورت زنده (Live) در سامانه درس افزار برگزار خواهد شد.
  • آزمون نهایی زبان ترمیک روز شنبه ۲۸ مرداد ماه به صورت حضوری در مدرسه برگزار می‌شود.

کلاس‌های تابستانی روزهای فرد (یکشنبه، سه‌شنبه) در اردوگاه سعادتیه از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۷:۱۵، شامل ۱۴ جلسه کلاس‌های فنی، ورزشی، هنری و آموزش شنا، همراه با پذیرایی صبحانه، ناهار و دو وعده تغذیه‌ی صبح و عصرانه همراه با سرویس ایاب و ذهاب از مدرسه و میدان فرخی یزدی به اردوگاه و بالعکس برقرار می‌باشد.

  • شروع: سه‌شنبه ۶ تیر ماه
  • پایان: یکشنبه ۲۹ مرداد ماه
  • یکشنبه ۱ و ۳ مرداد ماه کلاس‌ها تعطیل می‌باشند.