پویش

زمان برگزاری کلاس‌های پویش سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

پس از دو سال و اندی که درگیر بیماری کرونا بودیم، اکنون دوباره شرایط آموزش حضوری در مدرسه فراهم شده است. بنابراین کلاس‌های پویش نیز به صورت حضوری در مدرسه برگزار می‌شود. در نمودار زیر ساعات برگزاری آنها، نشان داده شده است.