برنامه آزمون‌های میانی نوبت دوم ۳-۱۴۰۲

روز تاریخ هفتم هشتم نهم
شنبه۱۴۰۲/۱۲/۱۹هندسهحسابریاضی ب
یکشنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۰ادبیات فارسیزیست‌ و زمین‌شناسیادبیات فارسی
دوشنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۱فیزیکادبیات فارسیزیست شناسی
سه‌شنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۲زیست شناسیهندسهریاضی‌آ
چهارشنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۳حسابفیزیکفیزیک
پنجشنبه۱۴۰۲/۱۲/۲۴زبان ترمیکزبان ترمیکزبان ترمیک

آزمون‌ها در اولین ساعت درسی برگزار می‌گردد و پس از آن کلاس‌های درس برقرار می‌باشد.

آزمون‌ها رأس ساعت ۷:۰۵ صبح آغاز خواهد شد.