برنامه آزمون‌های میانی نوبت دوم ۱۴۰۲

آزمون‌ها در اولین ساعت درسی برگزار می‌گردد و پس از آن کلاس‌های درس برقرار می‌باشد.

روزتاریخهفتمهشتمنهم
شنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۰حسابحسابریاضی A
یکشنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۱فارسیفارسیفارسی
دوشنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۲زبان ترمیکزبان ترمیکزبان ترمیک
سه‌شنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۳هندسههندسهریاضی B
چهارشنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۴زیست‌شناسیزیست‌شناسیفیزیک
پنجشنبه۱۴۰۱/۱۲/۲۵فیزیکفیزیکآزمون جامع*

ـ ‌ آزمون رأس ساعت ۷:۱۰ صبح آغاز خواهد شد.
ـ‌ کارنامه‌ی میانی نوبت دوم مطابق تقویم اجرایی، روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ارائه خواهد شد.
* آزمون‌ جامع در پایه نهم شامل دروس ریاضی، علوم، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید